“ຣາຍການໂທຣະພາບຂອງພລັງຮ່ວມຊາດລາວ&ສູນສືກສາຄົ້ນຄຂວ້າກ່ຽວກັບລາວແລະອາຊີ ປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ ໑໑ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔ “

ຣາຍການໂທຣະພາບຂອງພລັງຮ່ວມຊາດລາວ&ສູນສືກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລາວແລະອາຊີ ປະຈຳວັນ໑.ສາເຫດທີສປປລາວ ຈົມເລີກສູ່ພາວະລົ້ມລະລາຍ : 

໒.ເຈົ້າສີສວ່າງວົງກັບເອກຮາຊລາວ ໑໙໔໙