ສາຣະຄະດີພິເສດ”ໄກສອນ ຫຼື ອົງຫຍຽນໄກຊົງ ເປັນແກວແດງ ໑໐໐%”ຈາກນັກການເມືອງລາວອາວຸໂສທ່ານນື່ງ