ໂທຣະພາບຂອງພລັງຮ່ວມຊາດລາວ&ສູນສືກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລາວແລະອາຊີປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ ໐໒ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໔

ຣະບົບນິຕິບັນຍັດຂອງສປປລາວ ຄືຫຍັງ?

ເຈົ້າຊິວີດສຣີສວ່າງ ວັທນາ ເປັນກະສັດອົງສຸດທ້າຍຂອງລາວແທ້ບໍ?