“ທ່ານທອງສຸກ ສາຍສັງຄີ“ ນັກໂທດໃນສູນສັພທຸຂ ສົບຮ່າວ ແຂວງຫົວພັນ ສປປລາວ

image

ພາກ໑

ພາກ໒

ພາກ໓