ກູ້ຊາຕ-ກູ້ກຽຕຣ໌-ກູ້ສັກດ໌-ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງຂອງອາຈານ ພົມມາ ສົມສຸທິ – ຮ້ອງໂດຍອາຈານພົມມະ ພິມມະສອນ