ສາຣະຄະດີ “ເມືອງລາວ ເດີນໄປດັ່ງດຽວສາຍແມ່ນໍ້າຂອງ“ ຖ່າຍທຳຈາກໂທຣະພາບຊ່ອງ໕ ຂອງຝຮັ່ງເສດ