“ລາວຈົ່ງເປັນລາວ ລາວຈົ່ງຮັກລາວ“ຈາກຜົນງານ ແລະຮ້ອງໂດຍອາຈານ ສີລາວົງເພັງຕົ້ນສະບັບອອກອາກາດປີ ໑໙໗໓