“ສັນຕິພາບຢູ່ໃສ?“ ຜົນງານ ແລະຮ້ອງໂດຍອາຈານ ຄຳຫຼ້າ ໜໍ່ແກ້ວ ເພັງຕົ້ນສະບັບອອກອາກາດໃນປີ ໑໙໗໓