ຣາຊປາສັຍຂອງອົງຄ໌ສຳເຣັດຣາຊການແຜ່ນດີນ ສເດັດເຈົ້າຟ້າຊາຍສຸລິວົງສ໌ ສວ່າງ ໃນພິທີພຣະຮາຊບາສີຫຼວງ ໒໕໖໒ ປີນີ້