“ປະເທດລາວລ້ານຊ້າງ ດຽວນີ້ ຊ້າງໃນສປປລາວ ເຫຼືອພຽງແຕ່ ໘໐໐ຕົວ -ຂ່າວຈາກໂທຣະພາບຊ່ອງ ໒-Info France 2 ຂອງຝຣັ່ງເສດ

Laos : le combat pour les éléphants

🐘 Le Laos, le pays au million d'éléphants n'en compterait aujourd'hui plus que 800

Gepostet von Info France 2 am Freitag, 26. April 2019