“ເຫດການທີ່ວັງເຕົ່າ ຊ່ອງເມັກ“

ຍັງຈໍາໄດ້ຢູ່ບໍ? ແຜນການທີ່ລົ້ມເຫລວໃນອະດິດ17ປີຄືນຫລັງທີ່ດ່ານຊ່ອງເມັກ ແມ່ນໃຜ? ເຮັດຫຍັງ? ແລະ ຢູ່ໃສ?( Thai ITvເປີດເຜີຍເບື້ອງຫລັງໃນການລົ້ມເຫລວຄາວນີ້)

Gepostet von Suksa Phetsomphou am Freitag, 14. September 2018