“ສະມໍຣະພຸມລ່ອງແຈ້ງ“-ຈາກໂທຣະທັດໄທຍ

ສະມໍຣະພຸມລ່ອງແຈ້ງ“ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫຼື ແຂວງໄຊສົມບູນ ຂອງສປປລາວ (ສາຣະຄະດີຈາກໂທຣະທັດໄທຍ)