“ການທົບທວນກ່ຽວ ກັບກົດໝາຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UPR)ເຮື່ອງສິດທິມະ ນຸດໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ-ເວັບໄຊທ໌: webtv.un.org/-UPR in LAO PDR”

ລາຍງານຂ່າວຈາກວິທະຍຸເອເຊັຍເສຣີ :

http://webtv.un.org/live-now/watch/laos-review-35th-session-of-universal-periodic-review/6125288124001/?term&fbclid=IwAR0ZVq0ZmivV2f6kRVjfN-dZJi7GZZOnhZ0OPoqCQs7Qd7menOCJLQFxEek