“ ວັນທີ ໒໓ ມີນາ ຄົບຣອບ ໗໐ປີ ວັນກຳເນີດໃນການສ້າງຕັ້ງກອງທັບແຫ່ງພຣະຣາຊະອານາຈັກລາວ“