“ພິທີຣະລືກເຖີງວັນທີ ໒໓ ມີນາ ຄົບຣອບ ໗oປີ ວັນກຳເນີດໃນການສ້າງຕັ້ງກອງທັບແຫ່ງພຣະຣາຊະອານາຈັກລາວ“( ປີນີ້ບໍ່ໄດ້ມີພິທີຣະລືກ ຍ້ອນພະຍາດໂກໂຣນາ ໂກວິດ-19 ຣະບາດທົ່ວໂລກ – ຄຣີບຂອງປີ2018-19 ຈາກທ່ານສົມວອນ ຊະນະນິກອນ )

“ພິທີຣະລືກເຖີງວັນທີ ໒໓ ມີນາ ຄົບຣອບ ໗oປີ ວັນກຳເນີດໃນການສ້າງຕັ້ງກອງທັບແຫ່ງພຣະຣາຊະອານາຈັກລາວ“( ປີນີ້ບໍ່ໄດ້ມີພິທີຣະລືກ ຍ້ອນພະຍາດໂກໂຣນາ ໂກວິດ-19 ຣະບາດທົ່ວໂລກ – ຄຣີບຂອງປີ2018-19 ຈາກທ່ານສົມວອນ ຊະນະນິກອນ )