“ ການພົບປະ ສາມເຈົ້າລາວ ທີ່ຫີນເຫີບເພື່ອຕົກລົງເຊັນສັນຍາໂຮມລາວ ຕາມສັນຍາຊູຣີກ!

ການພົບປະຂອງສາມສະເດັດເຈົ້າ ສຸພານຸວົງ, ເຈົ້າ ສຸວັນນະ ພູມາ ແລະ ເຈົ້າ ບຸນອູ້ມ ຢູ່ທີ່ຫີນເຫີບ.

ການພົບປະຂອງສາມສະເດັດເຈົ້າ ສຸພານຸວົງ, ເຈົ້າ ສຸວັນນະ ພູມາ ແລະ ເຈົ້າ ບຸນອູ້ມ ຢູ່ທີ່ຫີນເຫີບ.

Gepostet von ພາບຈາກອະດີດ am Dienstag, 28. April 2020