“ ພັທນາກອນ “ – ຜົນງານຂອງອາຈານຄຳຫຼ້າ ຫນໍ່ແກ້ວ-ດົນຕຮີສ້າງໃໝ່ໂດຍອານຸສອນ ສຸກຂະເສີມ