“ກອງທັບແຫ່ງພຣະຮາຊະອານາຈັກລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ເສັຍສົງຄາມ ແລະຊາດບ້ານເມືອງເທື່ອ“

“ຖືກຕ້ອງ,ຄວາມຈີງກໍຄືຄວາມຈີງ,ລາວຝ່າຍເສຣີໄດ້ເສັຍບັ້ນຣົບ ບັ້ນນື່ງ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເສັຍສົງຄາມ
ແລະຊາດບ້ານເມືອງເທື່ອ“,ອະດີດຜ່ານມາເຄີຍຫລົງກົນພວກຜະດັດການຄອມມຸນີສ,ຖືກຣະເມີດ
ສັນຍາໂຣມລາວ,ຈີກສັນຍາ ອະນຸສັນຍາ ປີ໑໙໗໓-໗໔ ,ຖືກຫັກຫຼັງ ແລະສະຖານະການໃນສະຫະ
ຣັດມີສ່ວນນຳ,ແຕ່ທະຫານໆຂອງຝ່າຍພຣະຣາຊະອານາຈັກລາວ,ບໍ່ໄດ້ລົດລະ ແລະຕຽມພ້ອມທີຈະ
ກູ້ກຽດຊາດຄືນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະຊາດລາວຂອງຕົນສເມີ ໃຫ້ຊາດໄດ້ອອກຈາກແອກຕ່າງຊາດ
ກໍຄືວຽດນາມຜູ້ລຸລານ ແລະພວກຜູ້ນຳກະບົດຂາຍຊາດທີຄອບງຳປະເທດລາວຢູ່ໃນຂນະນີ້.

ຕອນສົງຄາມໃນລາວ ສົງຄາມຄອມມູນິດຕອນທີ່2/2ໂດຍ ศนิโรจน์ ธรรมยວິດີໂອນີ້ຈະເລົ່າເລື່ອງ ເຫດການຂອງພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ ກອນມີການປະຕິວັດເປັນຄອມມູນິດ

Gepostet von ສຽງຈາກປະຊາຊົນລາວ am Dienstag, 7. Juli 2020