໗໒ປີຄົບຣອບວັນເອກຣາດລາວ໑໙໔໙-໒໐໒໑:“ຝຣັ່ງເສດ ມອບເອກຣາດໃຫ້ແກ່ລາວໃນວັນທີ ໑໙ ກໍຣະກະດາ ປີ ໑໙໔໙”

*໑.ຄຣີບການມອບເອກຣາດໃຫ້ແກ່ລາວ ອອກເປັນຂ່າວໃນປີ້ນັ້ນ :

https://www.facebook.com/poopituk/videos/282535382169280/

**໒.ອີກຄຣີບນື່ງໃນການມອບເອກຣາດດໃຫ້ແກ່ລາວໃນວັນທີ ໑໙ ກໍຣະກະດາ ໑໙໔໙ ຈາກປະທານປະເທດຝຣັ່ງເສດ