“ພາບໃນອາດິດສະມັຍພຣະຮາຊະອານາຈັກລາວ:ສະເລີຍເສີກວຽດນາມເໜືອ-ສາລາພັນຫ້ອງທີ່ເດີນພຣະທາດຫຼວງ“

The Secret War in Laos (ສົງຄາມລັບໃນລາວ) 2

The Secret War in Laos (ສົງຄາມລັບໃນລາວ) -2/4This documentary of the Secret War in Laos was given by the National Broadcasting Company (NBC) News to Dr. Tony Vang on May 29, 1984 in Fresno, California. The Hmong people want to express their heartfelt thanks to the late NBC News reporter Ted Yates and his colleagues, Robert Rogers, Julian Townsend and others, for this historical documentary of the Vietnam War. All rights belong to NBC News and their respective owners.

Gepostet von ພາບຈາກອະດີດ am Montag, 16. September 2019