“ ສາຣຈາກ ພົມມາ ສົມສຸທິ ໂຄສົກ, ນັກປະພັນ ຊື່ດັງຂອງລາວສມັຍເກົ່າ ໄກສອນ ປົດປ່ອຍລາວເພື່ອແກວ“

ສາຣຈາກ ພົມມາ ສົມສຸທິ ໂຄສົກ, ນັກປະພັນ ຊື່ດັງຂອງລາວສມັຍເກົ່າ''ໄກສອນ ປົດປ່ອຍລາວເພື່ອແກວ''

Gepostet von Santy Khammoung am Dienstag, 27. März 2018