“ເຈົ້າສຣີສວ່າງ ວັທນາ ເຈົ້າມະຫາຊີວີຕອົງສຸດທ້າຍແຫ່ງພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ“

ເຈົ້າ ສີສວ່າງ ວັທະນາ, ກະສັຕ ອົງສຸດທ້າຍ ແຫ່ງອານາຈັກ ລາວລ້ານຊ້າງ

Gepostet von ກິວົງ ຈັນທີຍາສັກ am Freitag, 16. November 2018