“ສັນຍາ-ອານຸສັນຍາ ປີ ໑໙໗໓-໗໔“

ທວນຄວາມຈຳ ໃຫ້ຄົນລຸ້ນເກີດມາໃຫມ່ ເປັນຫຍັງຈັງມີລາວນອກແລະມີລາວໃນ. Laos history why there's Lao Nai Lao Nork?CR : Alex Souma

Gepostet von History of Laos ປະຫວັດສາດລາວ. am Mittwoch, 30. September 2020