ວັນທີ 2 ທັນວາ ວັນມະຫາອຸບາດຂອງຊາດລາວ

ກາບກອນຂອງສາວຫຼັກ໗“ ວັນມະຫາອຸບາດຊາດລາວ ທີ 2 ທັນວາ 1975

ເພັງ 2 ທັນວາ ວັນມະຫາອຸບາດ