ອະດິດຊາວເກົາຫຼີເໜືອ ທີລີ້ພັຍມາຕັ້ງຊິວີດໃໝ່ໃນເກົາຫຼີໄຕ້ເສຣີ ເລົ່າຊິວີດການເປັນຢູ່ພາຍໃຕ້ຣະບອບຄອມມຸນີສຂອງຜູ້ນຳຜະເດັດການກິມຈອງອຸນ”