“ໂຮມກັນລາວຢູ່”&”ໜັກແຜ່ນດີນ” – ຜົນງານເພັງຂອງອຈ.ພົມມະ ພີມມະສອນ

“ໜັກແຜ່ນດີນ”