ເອກຣາດຂອງລາວ:“ມີ ໑໔ ປະເທດ ເຊັນຮັບລອງຄວາມເປັນກາງຂອງລາວ ໃນວັນທີ ໒໓ ກໍຣະກະດາ ປີ ໑໙໖໒“

ມີ ໑໔ ປະເທດເຊັນຮັບຮູ້ຄວາມເປັນກາງຂອງລາວຢູ່ເຈນີວາ( ສວິສເຊີແລນ ) ໃນວັນທີ ໒໓ ກໍຣະກະດາ ປີ ໑໙໖໒. Treaty of Neutrality of Laos Signed.On July 9th the Government of Laos together with the governments of Burma, Cambodia, Canada, the People’s Republic of China, the Democratic Republic of Vietnam, France, India, Poland, the Republic of Vietnam, Thailand, the Soviet Union, the United Kingdom, and the United States signed an agreement guaranteeing the neutrality of Laos.

*ຄຣີບກ່ຽວກັບເອກຣາດ ແລະສັນຍາສັນຕິພາບໃນລາວປີ ໑໙໖໒ :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=523176688037657&id=100010359905512

**ເອກະສານສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນກາງຂອງລາວປີ ໑໙໖໒ :

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20456/volume-456-I-6564-English.pdf

*** ຄຣີບການລົງນາມຮັບຮູ້ຄວາມເປັນກາງຂອງລາວໃນວັນທີ ໒໓ ກໍຣະກະດາ ປີ ໑໙໖໒ – ໄດ້ມີ ໑໔ ປະເທດເຊັນຮັບຮູ້ຄວາມເປັນກາງຂອງລາວຢູ່ເຈນີວາ( ສວິສເຊີແລນ ) :

https://www.facebook.com/100009078502642/videos/2454240228221903/