“ປວັດສາດລາວ”- ຂໍ້ມູນຈາກວິທະຍຸເອເຊັຍເສຣີ

ຂໍ້ມູນຈາກHistory of Laos – ປະຫວັດສາດລາວ .

King of LanXang Kingdom year 1353-1707. 33 ເຈົ້າຊີວິດ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງຫລັງຈາກສົມເດັດພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ້ມມະຫາຣາຊ ທ້ອນໂຮມແຜ່ນດີນໃຫ້ເປັນປືກແຜ່ນ ແລ້ວສະຖາປະນາເປັນອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ໃນປີ ຄສ 1353 ຈົນເຖີງວັນແຕກແຍກອອກເປັນ 3 ອານາຈັກ ໃນປີ ຄສ 1707 ເປັນເວລາ 353 ປີ ມີກະສັດຂື້ນຄອງລາດ ທັງໝົດ 33 ພຣະອົງ.
1, ສົມເດັດພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ້ມມະຫາຣາຊ 1354-1372.
2, ສົມເດັດພຣະເຈົ້າສາມແສນໄທໄຕພູວະນາດ 1373-1416.
3, ພຣະຍາລ້ານຄຳແດງ 1416-1428.
4, ເຈົ້າພົມມະທັດ 1428-1429.
5, ເຈົ້າຄຳເຕັມຊ້າ 1430.
6, ພະຍາໝື່ນບ້ານ 1430.
7, ເຈົ້າໄຄ້ບົວບານ 1431-1434.
8, ເຈົ້າກ້ອນຄຳ 1435.
9, ເຈົ້າຍຸຄົນ 1436.
10, ເຈົ້າຄຳເກີດ 1436-1438.
11, ນາງແກ້ວພີມພາ ຫຼື ມະຫາເທວີ 1438.
12, ເຈົ້າໄຊຍະ ຈັກກະພັດແຜ່ນແກ້ວ 1438-1480.
13, ເຈົ້າສຸວັນນະບັນລັງ 1480-1488.
14, ພຣະຍາຫລ້າແສນໄຕພູວະນາດ 1486-1496.
15, ເຈົ້າຊົມພູ 1496-1501.
16, ເຈົ້າວິຊຸນນະຣາຊ 1501-1520.
17, ເຈົ້າໂພທິສາລາດ 1520-1547.
18, ເຈົ້າກິດຈະທະນະວະຣາທິຣາຊ 1547-1548.
19, ສົມເດັດພຣະເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິຣາຊມະຫາຣາຊ 1548-1571.
20, ພຣະຍາແສນສຸຣີນວິໄຊ 1571-1575.
21, ພຣະເຈົ້າສີວໍຣະວົງສາທິຣາຊ ຫຼື ມະຫາອຸປະຫລາດວໍຣະວົງ 1575-1580.
22, ພຣະຍາແສນສຸຣີນວິໄຊ(ຄັ້ງທີ່2) 1580-1582.
23, ພຣະຍານະຄອນນ້ອຍ 1582-1583.
24, ພຣະຍາໜໍ່ເມືອງ 1591-1596.
25, ພຣະຍາວໍຣະປິຕາ 1596-1613.
26, ພຣະວໍຣະວົງສາທຳມິກະຣາຊ 1613 – 1623.
27, ພະບັຍດີດ ໂພທິລາຣາຊ 1623 – 1627.
28, ພຣະເຈົ້າໝ່ອມແກ້ວ 1627 – 1633.
29, ເຈົ້າວິໄຊ 1633 – 1636.
30, ເຈົ້າຕ່ອນຄຳ 1636 – 1638.
31, ພຣະເຈົ້າສຸຣິຍະວົງສາທຳມິກະຣາຊ ມະຫາຣາຊ 1638 – 1695.
32, ພຣະຍາຈັນທະ ສີຫາຣາຊ ເມືອງແສນ 1695.
33, ເຈົ້ເໃຊຍະເສດຖາທິຣາຊທີ່2.
(ເຈົ້າໄຊອົງເວ້) 1698 – 1707.

# ໃນຈຳນວນມະຫາກະສັດທັງ33 ພະອົງ ພຣະເຈົ້າສຸຣິຍະວົງສາ ທຳມິກະຣາຊ ມະຫາຣາຊ ເປັນກະສັດທີ່ຂື້ນຄອງລາດຍາວນານທີ່ສຸດ ເຊີ່ງຂື້ນຄອງລາດເປັນເວລາ 57 ປີ ແລະໃນລາດຊະການຂອງພະອົງຖືວ່າ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງຈະເລີນຫຸ່ງເຮືອງຫລາຍທີ່ສຸດພະອົງຊົງ ປົກຄອງບ້ານເມືອງ ປົກຄອງລາດຊະດອນ ດ້ວຍຄຸນນະທຳ ຈົນໄດ້ຮັບການຂະນານນາມຈາກປະຊາຊົນວ່າ ທຳມິກະຣາຊ ແປຄວາມໝາຍວ່າພຣະຣາຊທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍຄຸນນະທຳ

# ໃຈຈຳນວນ 33 ພຣະອົງນີ້ມີ້ພຽງພະອົງດຽວທີ່ເປັນຜູ້ຍີງ ຄືມະຫາເທວີ ແກ້ວພີມພາ.

# ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ໃນຊ່ວງປີ ຄສ 1583 – 1591 ເປັນເວລາ 8 ປີ ເຊີ່ງວ່າງຈາກກະສັດຄອງລາດ.

2,000 ປີປະວັດຕິສາດລາວ.

Laos History (2/28 vdo)..