“ສາຣະຄະດີສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ໒ ”ທຳລາຍປາຣີສ-Détruisez Paris ”ກ່ອນການປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງປາຣີສສຳເຣັດ – ຈາກທີວີFR3