ເພັງ”ເຕືອນໃຈລາວ”-ເນື້ອຮ້ອງ-ທຳນອງໂດຍທ່ານທອງດີ ສູນທອນວິຈິດ&ທ່ານຄຳສີ ສີຣິມະໂນທັມ – ດົນຕຮີສ້າງຂື້ນໃໝ່ຈາກພົງ ດາວົງ