ໂທຣະພາບປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ ໔ ມິຖຸນາ “ຊິວີດປະຊາຊົນລາວໃນສັຕວັດທີ ໒໑“ ແລະສົນທິສັນຍາຝຣັ່ງ~ສຍາມ ໑໘໙໓“