ໂທຣະພາບຂອງພລັງຮ່ວມຊາດລາວ&ສູນສືກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລາວແລະອາຊີປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໗ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔