“ໂທຣະພາບຂອງພລັງຮ່ວມຊາດລາວ&ສູນສືກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລາວ ແລະອາຊີ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໘ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔ “

໑.“ຣະບົບຕຸລາການຂງສປປລາວ ຄືຫຍັງແທ້?

໒. ສົນທິສັນຍາອີນໂດປາຊີຟີກ ແລະອາຊີ